1Misją mediatorni jest wspieranie osób indywidualnych, rodzin oraz społeczności
w dążeniu do konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami.

Naszą misję realizujemy poprzez mediacje, poradnictwo psychologiczne, warsztaty i szkolenia.

Wartości, na których opieramy się w swojej pracy, to:
szacunek dla drugiego człowieka, otwartość i tolerancja, kompetencja, solidność i rzetelność.

Projekt i wykonanie: www.interclick.pl