1Misją mediatorni jest wspieranie osób indywidualnych, par/małżeństw i rodzin  
w dążeniu do konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami oraz poprawiania jakości swojego życia.

 

Naszą misję realizujemy poprzez psychoterapię, mediacje, poradnictwo psychologiczne, warsztaty i szkolenia.

 

Wartości, na których opieramy się w swojej pracy, to:
szacunek dla drugiego człowieka, otwartość i tolerancja, kompetencja, solidność i rzetelność.

Projekt i wykonanie: www.interclick.pl